Aantal leden : 1016
2023 - HCM Arnhem

Aannamebeleid vrijwilligers

HCM Arnhem draait vrijwel volledig op de inzet van vrijwilligers. Zij vormen het hart van de vereniging. Zonder hen kan de club niet bestaan en zouden spelende leden niet wekelijks kunnen genieten van wedstrijden, trainingen en/of een bezoek aan het clubhuis. Iedereen kan vrijwilliger worden. Samen zijn we HCM.

Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure voordat een vrijwilliger kan starten.

Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

Daarom heeft HCM Arnhem een aannamebeleid opgesteld waarin de volgende stappen worden gevolgd bij het inzetten van vrijwilligers:
  • een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of betreffende commissieverantwoordelijken; 
  • in dit gesprek wordt de HCM gedragscode doorgenomen en dient de vrijwilliger deze gedragscode tot zich te nemen en zich hier aan te conformeren; 
  • voor iedere vrijwilliger (ouder dan 16 jaar) die direct met minderjarige en/of mensen met een verstandelijke beperking werkt, wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. Dit betreffen teamondersteuners (trainers en coaches) en vrijwilligers in organisatorische rollen (bestuursleden en commissieleden); 
  • een vrijwilliger die voor de uitvoering van de functie toegang nodig heeft tot het ledenbestand van HCM dient de AVG verklaring te ondertekenen; 
  • in onderling overleg kunnen referenties gevraagd worden bij eerdere verenigingen waar de vrijwilliger actief is geweest; 
  • bij gecontracteerde vrijwilligers/ betaalde krachten worden mogelijke referenties gecheckt en wordt ook een VOG gevraagd.
De gedragscode van HCM Arnhem sluit aan bij de gedragscode van de KNHB en is hier terug te vinden.

De VOG dient elke 5 jaar opnieuw aangevraagd te worden. Dit wordt centraal door de club bijgehouden. Indien de VOG niet wordt verstrekt, kan de betreffende vrijwilliger niet aan de slag, dan wel dient afscheid te worden genomen.

Vastgesteld door het bestuur van HCM Arnhem, April 2021