Aantal leden : 1016
2023 - HCM Arnhem

Lid worden & Opzeggen

Contributieoverzicht 2022 - 2023

O25 (Senioren) € 354 Studentenlidmaatschap * € 294
O18 en O16 (Elftallen) € 373 Senioren duo-lidmaatschap ** € 275
O14 en O12 (Elftallen) € 345 Toeslag prestatieteam 1e lijn / 2e lijn *** € 74/33
O10 (Achttallen) € 300 Trim-/ trainings/ 7-hockey lid € 240
O9 (Zestallen) € 253 Niet-spelend lid € 48
O8 € 253 Vrijwilliger - Niet-spelend lid € 0
Hokkieschool € 169 Zaalhockey Senioren € 96

Inschrijfgeld

Bij HCM Arnhem vragen we nieuwe leden GEEN inschrijfgeld

Hokkieschool

Nieuwe leden die zich aanmelden via de Hokkieschool krijgen de mogelijkheid eerst 5 proeftrainingen bij te wonen tegen betaling van een bedrag van € 15,00. Leden die daarna lid worden van HCM zijn een percentage van het contributiebedrag van dat seizoen verschuldigd afhankelijk van de voortgang van het seizoen.

Gelrepas

Bij HCM heb je de mogelijkheid om, wanneer je deze in je bezit hebt, gebruik te maken van een Gelrepas. Je dient jaarlijks vóór 15 augustus een kopie van de kaart aan de penningmeester te verstrekken. Je omtvangt dan tijdens de reguliere factureringsronde een factuur. Op het factuurbedrag breng je de bijdrage namens de gemeente o.b.v. de Gelrepas in mindering. Het resterende bedrag dien je conform de reguliere procedure te voldoen.

Dispensatie

Ook kan het bestuur dispensatie verlenen en de opzegging of wijziging toch tijdens het boekjaar doen geschieden op grond van, naar het oordeel van het bestuur, afdoende redenen.

Verantwoordelijkheden

Als je lid wordt van HCM geniet je van al het aanbod. We vragen ook wat van jou als lid. Dit betekent dat bijvoorbeeld van ouders van jeugdleden verwacht wordt dat zij enkele keren per jaar het team waarin het kind speelt vervoeren naar een uitwedstrijd en bij thuiswedstrijden soms bardienst draaien. Speelt je kind in een F team, een E zestal of een E achttal, dan wordt er verwacht dat je af en toe spelbegeleider bent. Seniorleden en Junioren vanaf de C-leeftijd zijn vanuit de bond verplicht een scheidsrechterskaart te bezitten en dus regelmatig een wedstrijd te fluiten en zo'n drie tot vier keer per jaar bardienst te draaien. Zo houden we samen de club net zo actief als we al jaren zijn.

Betaalwijze

De inning van de contributie is uitbesteed aan Clubcollect. Leden krijgen op 1 september per e-mail, sms of per brief een uitnodiging om aan te geven hoe ze de contributie wensen te betalen.:
  1. Incasso of per IDEAL
  2. In één keer of in 4 termijnen
Je betalingsvoorkeur of het wijzigen van de betaalwijze kun je doorgeven door in te loggen op 'Mijn HCM'. Op je persoonlijke pagina vind je een formulier, waarmee je akkoord kunt gaan met automatische incasso. Vul het formulier volledig in en druk op 'verwerk'. Herhaal de procedure voor alle leden in het gezin (log dus onder alle namen een keer in). Mocht je vragen hebben over de procedure, dan kun je contact opnemen met de penningmeester door een mail te sturen naar [email protected] Ben je je wachtwoord kwijt, vraag het dan op door op de link onder het inlogscherm te klikken.
Voor het versturen van de betaalverzoek is het van belang dat het e-mailadres, mobiele nummer en adresgegevens correct zijn. Via 'Mijn HCM' kunnen deze gegevens bijwerkt worden.

Contributiebedrag

Kosten per termijn: € 3,50

Betaalwijze

Termijnen
Automatische incasso of betaling in 1 termijn Rond 1 september
Incasso in 4 termijnen 1 september, 1 november, 1 januari, 1 maart

Betalingstermijn

12 dagen na het versturen van het betaalverzoek Herinnering
17 dagen na het versturen van het betaalverzoek Herinnering
Kosten € 10,-
35 dagen na het versturen van het betaalverzoek Laatste herinnering
Kotsen €10,-
55 dagen na het versturen van het betaalverzoek Wettelijke rente en incassokosten

Incasso en saldo

Voorafgaand aan de incassering ontvang je de factuur per mail. Zorg er dus voor dat je e-mailadres juist is ingevoerd. Het is de verantwoordelijkheid van jou als lid dat er voldoende saldo op de betreffende rekening staat. Mocht incasseren niet mogelijk zijn, dan proberen wij dat nog één maal. Bij een stornering wordt € 10,- kosten in rekening gebracht. Als een tweede incasso wederom niet mogelijk is, wordt overgegaan tot facturatie en overschrijving per bank. Op dat moment zijn € 20,- administratiekosten verschuldigd.

Opzeggen van je lidmaatschap

Wil je je lidmaatschap opzeggen? Houd dan rekening met het volgende:
  1. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
  2. Opzeggen gedurende een lopend verenigingsjaar mag, maar leidt nooit tot een gedeeltelijke restitutie van al betaalde contributie.
  3. Wil je het komende seizoen geen lid meer zijn, zeg dan je lidmaatschap op vóór 1 mei van het huidige verenigingsjaar.
  4. Dat doe je door een mailtje te sturen naar [email protected].
  5. Let op: alleen opzeggingen die via dit e-mailadres binnenkomen, worden in behandeling genomen.
  6. Je krijgt van ons een bevestiging van ontvangst per mail.
Ben je vergeten je lidmaatschap op tijd op te zeggen? Dan geldt het volgende:
* Zeg je ná 1 mei op, maar vóór 1 augustus, dan wordt eenmalig € 60,- in rekening gebracht.
* Zeg je ná 1 augustus op, dan wordt je lidmaatschap verlengd voor 1 seizoen met volledige contributieverplichtingen.