Aantal leden : 953
2020 - HCM Arnhem

Vacatures

Accommodatiecommissie - materiaalcommissaris
Plaats in de organisatie: Valt onder de accommodatiecommissie, werkt samen in de matrixorganisatie met Manager HTZ. Budgetplaats: Portefeuille Accommodatie Is verantwoordelijk voor: - het beheren van alle trainingsmaterialen* - het organiseren van deugdelijke opslag van trainingsmaterialen - de controle van alle trainingsmaterialen - het (organiseren van-) onderhoud aan alle trainingsmaterialen - het up-to-date houden van alle trainingsmaterialen - het afstemmen van trainingsmaterialen op de wensen van de technisch manager - het beheren van het budget voor trainingsmaterialen - het opstellen van een begroting voor trainingsmaterialen. *Onder trainingsmaterialen vallen: - Ballen - Hesjes - Pionnen - Verplaatsbare veldmarkeringen - Trainingsobstakels (Hoepels, banden etc.) - Verplaatsbare doelen en mini-doelen - Opname apparatuur voor trainingen en wedstrijden - Ballenkanon en snelheidsmeter - Sleeptafel - Overige trainingsmaterialen Beschikbaarheid: Ongeveer 2 uur per week, verdeeld over de week.

Competenties: In staat zijn om een jaarbegroting te maken voor aanschaf, onderhoud en beheer van trainingsmaterialen. In staat zijn om in overleg met Manager HTZ binnen het gestelde budget de juiste keuzes te maken bij de aanschaf van nieuwe- en onderhoud van bestaande trainingsmaterialen*. Het kunnen organiseren en opzetten van een deugdelijk materiaalbeheer binnen de vereniging.