Aantal leden : 1023
2024 - HCM Arnhem
13 Nov We

procedure KNHB voor het uitsellen van wedstrijden ivm ziekte

 

Procedure “verzoek tot uitstel bij ziekte/virus”

 

1.       Een wedstrijd kan worden uitgesteld wanneer een door de wedstrijdsecretaris en/of bestuurslid met redenen omkleed schriftelijk verzoek (de namen van de getroffen spelers, het totaal aantal spelers waaruit het team bestaat) per e-mail aan het districtskantoor (voor wedstrijden in de districtscompetitie)  dan wel het bondsbureau van de KNHB ([email protected]) (voor wedstrijden in de Bondcompetitie) is ontvangen. Vergeet niet uw contactgegevens in de e-mail te vermelden, zodat we indien nodig snel contact met u op kunnen nemen.

2.       Na een melding door de vereniging, zal de betreffende competitieleider vervolgens besluiten of een wedstrijd al dan niet wordt uitgesteld. De competitieleiding zal indien noodzakelijk andere partijen (zoals bijv. tegenstanders, aanwijscommissies bondsscheidsrechters) inlichten. Wanneer een wedstrijd wordt uitgesteld, zal deze in principe worden doorgeschoven naar de eerstvolgende vastgestelde inhaaldag.

3.       De KNHB gaat ervan uit dat de verenigingen zorgvuldig met deze regeling zullen omgaan.
4.    Ieder geval wordt afzonderlijk beoordeeld door de districts(competitieleiding)
 
Annemiek Soers

 

Agenda

24-7 HCM Zomerinstuif

Agenda

24-7 HCM Zomerinstuif