Aantal leden : 897
2020 - HCM Arnhem
9 Dec Be

INGELASTE ALV OP 18 DECEMBER 2019

Op woensdag 18 december vindt er een ingelaste ALV plaats in het clubhuis. Reden hiervoor is, dat de jaarrekening van HCM tijdens de vorige ALV niet goedgekeurd kon worden omdat de kascontrole door slechts 1 persoon was uitgevoerd. Inmiddels heeft er een nieuwe kascontrole plaatsgevonden en het verslag vind je onder MIJN HCM in de documentenmap. De map is getiteld: 000-ALV 18-12-19.

In deze map vind je ook de notulen van de ALV van 14 november jl., de presentielijst, de presentatie die tijdens de ALV werd getoond plus het - op aangegeven van de ALV - aangepaste Vereniging Arbitrage Plan. 

We zien je graag op woensdag 18 december om 18.00 uur in het clubhuis.

Nieuws afbeelding

Agenda van de week

Nog geen agenda punten.

Agenda van de week

Nog geen agenda punten.